กลุ่มสินค้า A

โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า W15A 
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด    
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างานก่อสร้าง 77,000,000.-

ออกแบบและก่อสร้างอาคาร Sales Office 
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่ม 1 เมษยน 2557 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 4,836,000.-

โครงการก่อสร้างคลังสินค้า Eastern Seaboard Center Phase 7-8 
บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่ม 24 กุมภาพันธ์ 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 126,185,700.-

ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง (CDC) 
โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง (CDC)
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
มูลค่างานก่อสร้าง 147,660,000 บาท


โครงการก่อสร้างคลังสินค้า Eastern Seaboard Center Phase 9-10 
บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด    
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
มูลค่างานก่อสร้าง 110,000,000.-

สำนักงานนิคมเหมราช 
บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2
มูลค่างานก่อสร้าง 12,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและสำนักงานไพโอเนียร์ 
บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาดำเนินการ 15 ธันวาคม 2556 - 11 ตุลาคม 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 170,000,000.-

ออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า W5 
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2556 - 15 มิถุนายน 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 300,400,000.-

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า Bangkok free trade zone 
บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่ม 15 พศจิกายน 2556 สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 67,068,000 บ.

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่กรีนสวิลล์ 
บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินการ 15 ตุลาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 144,985,000.-

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 3M 
บริษัท 3M อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดำเนินการ 15 ตุลาคม 2556 - 15 สิงหาคม 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 265,500,000.-

โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงานชีวาทัย เฟส 2 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 3 พฤษภาคม 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 116,000,000.-


โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป B6 
บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 - 1 กรกฏาคม 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 31,500,000.-

โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า W4 
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาดำเนินการ 18 สิงหาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 315,500,000.-

โครงการออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า W3 
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด    
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
มูลค่างานก่อสร้าง 132,500,000.-

ก่อสร้างอาคารโรงงานซัมมิท คีย์เล็กซ์ 
บริษัท ซัมมิท คีย์เล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด
ระยะเวลาดำเนินการ 25 มิถุนายน 2556 - 25 กุมภาพันธ์ 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 297,460,000.-

ออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า W1 และ Main Road 
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาดำเนินการ 15 พฤษภาคม 2556 - 31 มกราคม 2557
มูลค่างานก่อสร้าง 422,000,000.-  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา

  • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา
Visitors: 16,319